Menu

Advocate Adoptie België-Internationaal

Adoptie vervangt op een legale manier de familiale en natuurlijke verwantschapsbanden.

In België bestaat er een interne wet, die een onderscheid maakt tussen de gewone en volle adoptie, en er bestaat de internationale adoptie.

a) Het interne recht

Uw advocate Ann Huysmans adviseert U in het interne recht over :

- de formaliteiten :

in hoofde van de adoptant : de leeftijd van 25 jaar bereikt te hebben en minimum 15 jaar ouder zijn dan te adopteren persoon en bekwaam en geschikt te zijn om te adopteren conform een vonnis van de jeugdrechtbank na een sociaal onderzoek
en
in hoofde van de te adopteren persoon : de toestemming van de te adopteren persoon vanaf de leeftijd van 12 jaar en de toestemming van de ouders,
en

- de grondvoorwaarden :

de juiste motieven,
in het hoger belang van het kind,
en met respect voor de fundamentele rechten waarover hij beschikt krachtens het internationaal recht. Deze formaliteiten en grondvoorwaarden zijn van toepassing voor de gewone en volle adoptie.

De adoptie zal nieuwe familiebanden creëren met de adoptant(en) en de verwantschapsbanden met de oorspronkelijke familie van de te adopteren persoon zullen intact blijven.

De volle adoptie is definitief en onherroepbaar : de verwantschapsbanden met de oorspronkelijke familie van de te adopteren persoon zullen afgesneden worden en niet meer bestaan.

b) Het internationaal recht

Het internationaal recht en voornamelijk de Conventie van Den Haag dewelke aangenomen werd door de Belgische wetgever op zulk danige wijze dat de internationale adoptie in het Belgische recht geintroduceerd werd.

De internationale adoptie heeft tot voorwerp kinderen te adopteren uit het buitenland.

Uw advocate zal U van bijzonder nut zijn in de problemen van internationale adoptie hetzij door middel van een advies, hetzij door middel van een procedure dewelke zij voor U kan instellen.

Contacteer ons

See also :