Menu

Handelshuurovereenkomst

Uw advocate kan U van nut zijn naar aanleiding van de onderhandelingen van de voorwaarden van het contract.

Op het moment van ondertekening van het contract zal uw advocate verduidelijken daar waar nodig wat betreft de juridische gevolgen van de verbintenissen aangegaan door partijen.

Uw advocate zal U advies geven wanneer er problemen zouden rijzen naar aanleiding van de huurovereenkomst, zoals o.a. de overdracht of onderverhuring van de handelszaak, de veranderingen aangebracht aan het verhuurde pand, de hernieuwing van de huurovereenkomst, ...

Contacteer ons

See also :