Menu

Huurovereenkomsten mbt de hoofdverblijfplaats

Uw advocate zal U helpen bij het opstellen van de plaatsbeschrijving bij intreden en bij uittrede, met het indexeren van de huur, of met het in gebreke stellen van de partij die haar contractuele verplichtingen niet nakomt.

Uw advocate kan een procedure instellen teneinde huurachterstallen en lasten te recupereren of de huurwaarborg te recupereren op het einde van het contract of of de huurder uit te zetten of huurschade te regelen naar aanleiding van een eventuele aanstelling van een expert of door een plaatsbezoek van de Vrederechter, ...

Contacteer ons

See also :