Menu

Advocaat Handelsrecht

De particulier en ondernemingen worden geholpen door uw advocate Ann Huysmans, waarvan het kabinet gevestigd is te 2800 Mechelen, Berthoudersplein 57.

Zij zal U juridisch advies verlenen, onderhandelen of U in rechte verdedigen voor alle rechtsmachten in België.

Uw advocate komt regelmatig tussen in geschillen mbt recuperatie van onbetaalde facturen, de betwisting van facturen of schuldvorderingen tengevolge van een slechte uitvoering van het contract, nl. wat betreft de kwaliteit en de conformiteit van de geleverde diensten of verkochte producten.

Dikwijls zal uw advocate verplicht zijn uw aandacht te vestigen op een eventuele insolvabiliteit of een eventueel failliet van tegenpartij en op dat moment zal zij U informeren over de juridische gevolgen.

Uw advocate kan U bovendien van nut zijn op het moment van uitvoering of op het moment van gedwongen uitvoering van een uitspraak, van een verzet of van een beslag, ...

Contacteer ons

See also :