Menu

Advocaat vastgoedrecht

Uw advocate Ann Huysmans heeft tot op heden een belangrijke ervaring opgebouwd, nl. op gebied van huurcontracten mbt de hoofdverblijfplaats en in verband met handelshuurcontracten.

Uw advocate geeft raad aan huurders en verhuurders.

Zij geeft hen bijstand naar aanleiding van het opstellen van het huurcontract, de ondertekening ervan en wanneer zij ingelicht wensen te worden over de juridische gevolgen van de door hen aangegane verbintenissen.

Contacteer ons

See also :