Menu

Advocaat vreemdelingenrecht

In België wordt het Vreemdelingerecht geregeld door de basiswet van 15.12.1980, en door verschillende koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, omzendbrieven en een niet onbelangrijke administratieve praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken, gevestigd te 1000 Brussel, Antwerpse stwg 59 B.

Deze reglementeringen en de administratieve praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken vormen de basis van een rechtspraak en rechtsleer dewelke zich ontwikkeld heeft sedert de jaren 1980.

Uw advocate Ann Huysmans zal U bijstaan en adviseren met uw eventuele problemen inzake van :
-verblijf, bekomen van belgische nationaliteit, een huwelijk of samenwoonst met een belg, een europeaan of een niet - europeaan, een gezinshereniging of een internationale adoptie of een echtscheiding,
-werk : hoe kunt U een arbeidsvergunning bekomen om te werken in loondienst als europeaan of niet-europeaan ?
of hoe kunt U een beroepskaart bekomen teneinde te kunnen werken als zelfstandige van europese of niet europese nationaliteit.

De beste oplossing kan slechts gezocht worden dan in samenwerking met uw advocate, die een bizondere kennis opgebouwd heeft in het personen en familierecht. Dit is zelfs haar voorkeurmaterie.

Uw advocate kan niet alleen onderhandelen met de administratie, maar ook een procedure in rechte opstarten, wanneer een oplossing in der minne niet meer mogelijk is.

Contacteer ons

See also :