Menu

Strafrecht

Uw advocate heeft een bizondere kennis ontwikkeld op het gebied van familiaal strafrecht in België.

Het Belgisch strafrecht sanctioneert nl. de persoon die zijn onderhoudsbijdrage niet betaalt, niettegenstaande hij daartoe veroordeeld werd bij vonnis door een burgerlijke rechtbank of zelfs wanneer hij desbetreffend een overeenkomst ondertekend heeft, waardoor hij zich verbonden heeft tot het betalen van een onderhoudsbijdrage.

Het niet respecteren van de regeling mbt omgangsrechten of recht op persoonlijk contact en de bewaring der kinderen, ontvoering der kinderen, sexueel misbruik en mensensmokkel zijn eveneens misdrijven gesanctioneerd door het Belgisch Strafwetboek.

Uw advocate Ann Huysmans verdedigt uw belangen.

Indien U gedagvaard werd door de Procureur des Konings teneinde te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank, zal uw advocate uw verdediging zelf ter harte nemen.

Ofwel indien U slachtoffer bent van een van deze misdaden, zal uw advocate zich voor U burgerlijke partij stellen teneinde uw schade te kunnen recupereren.

Na lectuur van het strafdossier, zal U uw advocate raadplegen op haar kantoor of zal zij U komen spreken in de gevangenis.

Bijgevolg zal zij uw zaak pleiten teneinde een vonnis te bekomen in de best mogelijke condities.

Uw advocate Ann Huysmans kan beroep instellen tegen de beslissing van de Correctionele Rechtbank indien het bekomen resultaat U niet behaagt.

Het beroep zal behandeld worden door uw advocate voor het Hof van Beroep in de Correctionele Kamer.

Uw advocate zal U vanzelfsprekend ook bijstaan bij andere misdaden, wanbedrijven of overtredingen (diefstal, heling, fraude, belaging of stalking, ...) door uw verdediging waar te nemen of zich voor U burgerlijke partij te stellen.

Contacteer ons

See also :